Kinderen

Kinderen

Bij een pleisterplaats kun je tot rust komen, nieuwe krachten opdoen. Soms hebben kinderen dit nodig na een verlies ervaring. Verliesverwerking is hard werken. Kinderen kunnen in hun ontwikkeling even stil blijven staan tijdens het verwerken van verlies. Dit is normaal, maar wordt soms niet opgemerkt of begrepen. Niet altijd is voor de omgeving van het kind duidelijk wat normaal is en wat niet. Het is belangrijk dat kinderen zich blijven ontwikkelen, en niet stil komen te staan. 


Verschillende vormen van begeleiding zijn:
 • Individuele begeleiding van het kind. Hierbij wordt meestal gewerkt met Een taal erbij. Daarnaast maakt Anet ook gebruik van systemisch en contextueel werk, oplossinggericht werk, lijfwerk, psychodrama en creatieve middelen. De behandeling is meestal kortdurend, 6-8 sessies.Na afronding van de begeleiding kan het kind de draad van het leven weer oppakken.
 • Begeleiding van (de) ouder(s) waarbij de volgende werkvormen worden toegepast: Een taal erbij, systemisch en contextueel werk, oplossingsgericht werk, biografisch werk en verlaat verdriet.
 • Groepsbegeleiding door twee begeleiders waaronder Anet. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 8 kinderen. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een creatieve manier aan het verlies gewerkt. In elke bijeenkomst staat een andere rouwtaak centraal. In een kringgesprek wordt deze uitgediept. Daarna vindt een creatieve verwerking plaats. De opzet is dat kinderen ook van elkaar leren.
 • Begeleiding van scholen, sportclubs, kerken, kinderdagverblijven in situaties waar met kinderen wordt gewerkt die met verlies en rouw te maken hebben.

De begeleiding is voor:
 • kinderen waarvan vader, moeder, broer of zus is overleden. Overleden door ziekte, ongeluk, zelfdoding, moord, etc.
 • kinderen waarvan vader, moeder, broer of zus gaat overlijden.
 • kinderen waarvan vader, moeder, broer of zus ernstig ziek is.
 • kinderen waarvan de vader, moeder, broer of zus chronisch ziek is.
 • kinderen waarvan de vader, moeder, broer of zus zich in de palliatieve fase bevindt.
 • kinderen waarvan de vader en moeder zijn gescheiden
 • kinderen uit een samengesteld (patchwork) gezin
 • kinderen die de oorlog hebben meegemaakt
 • kinderen die hun geboorteland hebben verlaten
Share by: